8934

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
גן יבנה

8935
8939
 • לידיעתך

  1. החל מתאריך 1/9/18 לא יתקבלו לוועדה לתכנון ובניה טפסים לטופס 4 וגמר שאינם טפסים שהופקו ממערכת ניהול ועדה גן יבנה. את הטפסים ניתן למצוא באתר הוועדה או לפנות במייל לזהבית אחראית בנושא ZehavitA@gan-yavne.co.il.
  2. החל מתאריך 1/8/18 אחראי לביצוע שלד אינו יכול להיות אחראי לביקורת המבנה.

 • הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק

  בהתאם לחוק ובמטרה לקצר את זמן תהליך מתן היתרי הבנייה
  הוועדה המקומית עוברת לעבודה במערכת רישוי זמין
  לידיעתכם - החל מתאריך 03/04/16 לא יתקבלו בקשות להיתרי בנייה ללא תיק מידע להיתר.
  ניתן להגיש בקשות למידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין.
  לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים הממוחשבים ולהנחיות שבאתר האינטרנט שער המידע לרישוי ובנייה

תמונת נוף

 

חדשות

 • חופשה בוועדה - 27/06/2018

  חופשה מרוכזת לוועדה תהיה בתאריכים 18/08/2018 ועד 1/09/2018.

  בימים אלו לא תהיה קבלת קהל, מענה טלפוני ומענה במייל.

 • 12/02/2018

  ברוכים הבאים לאתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה גן יבנה

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.