ארכיב קבצים עבור �������� מספר: 202104

נמצאו 4 תוצאות מתאימות

תאור קובץ
סוג קובץ
תאריך
קובץ
סדר יום לישיבת משנה מספר 202104 סדר יום 22/07/2021 סדר יום
קובץ החלטות משנה מספר 202104 קובץ החלטות 01/08/2021 קובץ החלטות
תיקון רשימת משתתפים לפרוטוקול משנה 202104.pdf 02/08/2021
פרוטוקול משנה 202104 חתום סרוק.pdf 01/08/2021